• Hotline: +84 24 3200 7267
  • E: info@hdkinternational.com

Giới thiệu

Mọi cá nhân đều khao khát chứng minh tầm quan trọng của mình. Tại HDK, chúng tôi hiểu rằng mọi người mọi vật đều quan trọng, và chúng tôi đặt ra nhiệm vụ của mình phải nhận thấy và nhân lên tầm quan trọng đó. Mục tiêu tối cao của chúng tôi là đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có được những công cụ tốt nhất cho những nhiệm vụ quan trọng của họ, những nhà cung cấp của chúng tôi có được những điều khoản tốt nhất cho sự sống còn của họ, và những con người của chúng tôi có những điều kiện tốt nhất cho sự phát triển quan trọng của họ. Và những điều đó không thể đạt được mà không có những giá trị cốt lõi của chúng tôi

 

TRUNG THỰC (Honesty)

Chúng tôi là một tổ chức trung thực trong tất cả mọi mặt. Chúng tôi trung thực với khách hàng về sản phẩm của chúng tôi, đặc biệt là những nhược điểm. Chúng tôi trung thực với nhà cung cấp về khả năng tài chính của chúng tôi, đặc biệt là những khó khăn. Và chúng tôi trung thực với con người của chúng tôi về công việc của họ, đặc biệt là những thành tựu lớn. Chúng tôi trung thực với những lời khen, lời nói, và trái tim của chúng tôi.

TẬN TỤY (Diligence)

Chúng tôi hiểu rõ những điểm yếu của mình, và làm việc tận tâm để tìm ra những giải pháp tốt nhất. Chúng tôi chăm chỉ để phát triển doanh nghiệp của mình, nhưng còn cố gắng hơn nữa để phát triển con người và xã hội xung quanh. Tạo ra một doanh nghiệp bền vững để có thể khiến mọi người ra về hàng ngày trong tâm trạng bình yên và vui vẻ, và đóng góp không ngừng nghỉ vào cộng đồng của chúng tôi, chính là nhiệm vụ cao nhất của chúng tôi.

ÂN CẦN (Kindness)

Chúng tôi hiểu rằng “Nhân Vô Thập Toàn”, ai cũng mắc sai lầm và chúng tôi cũng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp cận với những lỗi lầm theo cách mà không chỉ bảo vệ lòng tự trọng của mỗi cá nhân, mà còn giúp chúng ta tốt hơn trong mọi mặt của cuộc sống. Những phản hồi ân cần đến khách hàng, sự nhẹ nhàng đối với những sai lầm của con người của chúng tôi, và ân cần để giải quyết mọi vấn đề, chính là chìa khóa để đưa chúng ta tiến lên, các bạn và chúng tôi.

Bản In

Đối tác CỦA CHÚNG TÔI

X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?